Thema: In Rijnmond vindt op grote schaal technologische innovatie plaats, noodzakelijk voor het behoud van de concurrentiepositie. Deze technologische innovatie beinvloedt de arbeidsorganisatie. Tussen technologische innovatie en vernieuwingen in de arbeidsorganisatie is sprake van een wisselwerking. In toenemende mate wordt daarbij het belang onderkend van de gevolgen daarvan voor onder meer de werkgelegenheid, de kwaliteit van de arbeid, de gevraagde kwalificaties op de arbeidsmarkt en met name voor de arbeidsorganisatie zelf. In dit verband zullen op het symposium onder meer de volgende invalshoeken ten aanzien van het gekozen thema aan de orde komen: invoeringsstrategieen van technologische innovatie, technologieovereenkomsten en vernieuwingen in de arbeidsorganisatie; de rol van de overheid; scholing; hoe organiseren werkgevers- en werknemersorganisaties een visie op het thema van het symposium e.d.

http://repub.eur.nl/res/aut/247
hdl.handle.net/1765/32079
Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University

van den Bosch, F., & Lawerman, R. (1986). Technologische Innovatie en Vernieuwingen in de Arbeidsorganisatie in Rijnmond. In http://repub.eur.nl/res/aut/247 (Ed.), . Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32079