Inleiding. Zoals langzamerhand bekend mag worden verondersteld, is de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) een van de kostbaarste paradepaardjes van onze verzorgingsstaat geworden. Het laat zich aanzien dat de WAO deze positie nog wel enige tijd zal blijven bekleden. Want bij een voorlopig te verwachten netto toeneming van het WAO-bestand van 25 000 a 30 000 personen per jaar zullen de WAO-lasten jaarlijks met circa f 1 miljard blijven stijgen.1 Juist in deze tijd, waarin de strijd om de verdeling van de geringe (toename van de) economische ruimte, dan wel om het ontwijken van de versobering, in sterke mate gaande is, kan inzicht in onder meer de factoren welke tot de stijgende WAO-lasten leiden, van nut zijn. ...

hdl.handle.net/1765/32080
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & Petersen, C. (1981). Arbeidsongeschiktheid als economisch begrip, een theoretische en empirische analyse inzake de ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid op meso-niveau. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32080