De cortex cerebri omvat een zeer grate populatie neuronen. Een deel van deze corticale neuronen distribueert vezels naar subcorticale structuren. De corticale gebieden waaruit deze vezels afkomstig zijn, het verloop en de eindigingsgebieden van deze corticate vezels werden aanvankelijk met anterograde degeneratie technieken en later oak met anterograde autoradiografische technieken bestudeerd. Met behulp van deze technieken werd aangetoond, dat descenderende vezels uit motorische corticale gebieden in de aap en de kat in het striatum in de thalamus in structuren in de hersenstam en in het ruggemerg eindigen. Tot voor kart was weinig bekend over de anatomische kenmerken van de cellen van oorsprong van de descenderende corticale vezels. De in het laatste decennium ontwikkelde retrograde transport technieken maakten het echter mogelijk om deze neuronen door middel van retrograde neuronale labeling te identificeren. In de experimenten die in de hoofdstukken V en VI van dit proefschrift zullen worden beschreven, werden de cellen van oorsprong van descenderende vezels uit motorische corticale gebieden van de kat (hoofdstuk V) en van de aap (hoofd- stuk VI) met behulp van de retrograde HRP transport techniek geidentificeerd. Vervolgens werd in beide diersoorten de areale en laminaire distributie van de cellen van oorsprong van deze vezels bestudeerd. Volgens electrofysiologische onderzoekingen bestaat een deel van de corticale vezels naar hersenstam kernen en thalamus in werkelijkheid uit collateralen van corticospinale-o£ pyramidebaanvezels. In hoofdstuk VII van dit proefschrift zullen experimenten worden beschreven, waarin in de kat en de rat het bestaan van dergelijke corticospinale axon collateralen naar het mesencephalon en de laterale thalamus anatomisch werd onderzocht door middel van de retrograde fluorescente neuronale dubbel labeling techniek. Om de bevindingen in deze te beschrijven experimenten in hun juiste perspectief te zien, zullen in hoofdstuk I cytoarchitectonische kenmerken van de cortex cerebri worden beschreven. Met name zal aan de cytoarchitectuur van de sensorimotorische gebieden in de aap en de kat aandacht worden besteed. Vervolgens zullen in hoofdstuk II de organisatie van het motorische systeem en in hoofdstuk III de anatomie van de descenderende corticale banen worden beschreven, met de nadruk op de situatie in de kat en de aap. In hoofdstuk IV zal aandacht worden besteed aan technieken, waarmee cellen van oorsprong van projectievezels en van axoncollateralen kunnen worden geidentificeerd. De technieken die in de in dit proefschrift beschreven experimenten werden toegepast, zullen in dit hoofdstuk worden uiteengezet.

, , , , , , ,
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Stichting voor Medisch Wetenschappelijk Onderzoek FUNGO, die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Orr,anisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.).
H.G.J.M. Kuypers (Hans)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/32087
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Catsman-Berrevoets, C. (1982, February 24). Laminaire distributie van de cellen van oorsprong van descenderende vezels uit de motorische cortex in de kat en de aap. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32087