Hoe gevaarlijk zijn sekten nu eigenlijk? Dat is de vraag geweest. die ik in dit boek heb proberen te beantwoorden. Een eensluidend en eenduidig antwoord is het niet geworden. Dat hangt samen met de manier waarop ik het probleem heb aangepakt. De algemene vraag naar het gevaar is in ieder hoofdstuk vervangen door een bijzondere vraag: gevaarlijk voor wie? gevaarlijk in welk opzicht? gevaarlijk in wiens ogen? gevaarlijk ten opzichte van wat? Door deze analytische benadering verloor de algemene vraag al onmiddellijk veel van zijn retorische zo.vaarte en bracht de zwarte wolk van het dreigende gevaar uiteindelijk niet meer dan wat plaatselijke neerslag. Terugblikkend is de demystificerende werking, die dit boek toch moeilijk ontzegd kan worden, minstens zoveel het gevolg van de gekozen benadering als van de uitkomsten van het onderzoek zelf

, ,
C.J.B.J. Trimbos
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/32088
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Schnabel, P. (1982, February 10). Tussen stigma en charisma : een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32088