Na de Tweede Wereldoorlog is de invloed van het internationale recht in de nationale rechtsorde sterk toegenomen. Deze groeiende invloed van het internationale recht is een van de redenen geweest om in 1953 in de Nederlandse Grondwet een bepaling op te nemen die aan de rechter de bevoegdheid toekent om nationaal rcht te toetsen aan internationaal recht. Dit artikel, het huidige Artikel 94, van de Grondwet, staat in deze studie centraal. Wat is de betekenis en de bedoeling van dit artikelen wat is de invloed van dit artikel op de rechtspraak over de verenigbaarheid van het nationale met het internationale recht?

Additional Metadata
Keywords Artikel 94, Grondwet, algemene rechtswetenschappen
Promotor W.S.R. Stoter (Suzan) , R. de Lange (Roel)
Publisher Erasmus University Rotterdam , Boom Uitgevers, Den Haag
ISBN 978-90-8974-632-0
Persistent URL hdl.handle.net/1765/32159
Citation
de Wit, J.C. (2012, April 26). Artikel 94 Grondwet toegepast: een onderzoek naar de betekenis, de bedoeling en de toepassing van de woorden 'vinden geen toepassing' in Artikel 94 van de Grondwet. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32159