Inleiding. De zelfstandige groothandel is als tussenschakel die – althans op het oog – niets anders doet dan het kopen en weer verkopen van goederen voortdurend kwetsbaar voor uitschakeling door andere partijen in de bedrijfskolom. Zijn bestaansrecht is gedurende de negentiende en twintigste eeuw telkens in het geding geweest. In de Nederlandse economisch-historische literatuur heeft vooral de uitschakeling van de Nederlandse stapelhandel, de tussenschakel tussen de aanvoer van overzee en de afzet in het Europese achterland, de aandacht gekregen. Nog steeds richtinggevend daarbij is de analyse van T.P. van der Kooy uit 1931, die overigens in Nederland een voorganger kende op dit gebied in de persoon van N.J. Polak.

hdl.handle.net/1765/32163
NEHA-Jaarboek voor Economische, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis
Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University

van Driel, H. (1997). Uitschakeling van de Nederlandse koffiehandel in de negentiende en twintigste eeuw?. NEHA-Jaarboek voor Economische, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis, 60, 159–203. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32163