Voorwoord: Wat doen managers van complexe stedelijke projecten, hoe zien de netwerken waar zij zich in bevinden er uit, hoe is hun relatie met de opdrachtgever binnen de gemeente en is vertrouwen tussen betrokken partijen belangrijk? Dit zijn een paar van de intrigerende vragen die wij hadden bij het opzetten van een enquête naar projectmanagers van de vier grote steden (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en twee adviesbureaus die ook projecten doen in de grote steden (DHV en P2 managers). Er is niet veel vergelijkend materiaal over managers van grote ruimtelijke projecten, dus de kans om een enquête te houden in samenwerking en samenspraak met de projectmanagement bureaus van de vier grote steden, en twee consultancybureaus die ook op dat terrein actief zijn, was voor ons onderzoekers een buitenkans.

hdl.handle.net/1765/32348
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Edelenbos, J, Klijn, E-H, Korthagen, I.A, & van Meerkerk, I.F. (2011). Management en besluitvorming van complexe stedelijke projecten; respondentenverslag survey G4. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32348