Op 8 februari 2012 is het voorstel voor een Verordening inzake de Europese Stichting (FE) gepubliceerd. Dit voorstel bevat een fiscaal hoofdstuk. De lidstaten moeten de FE, haar donoren en haar begunstigden gelijk behandelen als binnenlandse goede doelen. Geanalyseerd wordt hoe het FE voorstel zich verhoudt tot de Nederlandse ANBI regelgeving. De auteur betwijfelt of de Verordening in de voorgestelde vorm zal worden aangenomen, omdat deze onvoldoende waarborgen biedt tegen misbruik van belastingfaciliteiten.

hdl.handle.net/1765/32445
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Weekblad voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Hemels, S. (2012). De Europese Stichting en de Nederlandse ANBI. Weekblad voor Fiscaal Recht, (6956), 724–733. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32445