Professionals kunnen zich wijden aan hun vak als zij vertrouwen ervaren. Dan halen zij voldoening uit hun werk, voelen zij erkenning en presteren zij beter. In Vertrouwen Werkt onderzoekt Pauline Voortman van Trustworks hoe je - vanuit een handelingsperspectief - in organisaties vertrouwen kunt creëren. Het boek doet verslag van wetenschappelijk onderzoek rond de vragen wat vertrouwen in organisaties eigenlijk is, hoe vertrouwen werkt in de praktijk en hoe leidinggevenden actief kunnen werken aan vertrouwen - dit laatste vanuit de waarneming dat werken aan vertrouwen een verantwoordelijkheid is van leiders. Werken aan vertrouwen vraagt om aandacht voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kanten van organiseren: duidelijkheid scheppen door het bepalen van een heldere visie, doelstellingen en de verdeling van verantwoordelijkheden enerzijds en aandacht voor waarden, emoties en interpersoonlijke vaardigheden anderzijds. De auteur heeft onderzoek uit verschillende disciplines bijeengebracht in een raamwerk, het ‘Trustworks Model’. Naast een theoretische analyse beschrijft het boek praktijkonderzoek rond de toepassing van dit model. Daaruit blijkt dat het model op de werkvloer wordt herkend en een handelingsperspectief biedt voor leiders, bestuurders en professionals in organisaties die willen werken aan vertrouwen. Deze combinatie van theorie en praktijk maakt dit boek een waardevol instrument om te komen tot (persoonlijk) leiderschap op basis van vertrouwen.