Rede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Duurzame mobiliteit, in het bijzonder de governance aspecten’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 7 juni 2012. Het realiseren van duurzaamheid en duurzame mobiliteit wordt bepaald door de vraag hoe we omgaan met de factor tijd. In de oratie gaat Geerlings in op de betekenis van het begrip duurzaamheid en duurzame mobiliteit. Ook behandelt hij de rol die de bestuurswetenschappen spelen in het doorgronden van de beleidsimplicaties om te komen tot een (meer) duurzame mobiliteit. Geerlings staat vooral stil bij de wijze waarop met de factor tijd wordt omgegaan. Duurzaamheid richt zich immers per definitie op een toekomstig ideaalbeeld. We moeten dus nu handelen als we in de toekomst duurzaamheid willen borgen. Geerlings introduceert een specifieke invulling van het omgaan met tijd door het introduceren en beschrijven van zogenaamde ‘weak signals’. Bij de ‘weak signals’ draait het om signalen die zich nu al aandienen en die een doorslaggevende betekenis kunnen hebben in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het belang van gezondheid in relatie tot verkeer en de opkomst van nieuwe regionale organisaties, zoals veiligheidsregio’s en een verkeersautoriteit. Geerlings stelt in zijn oratie dat de bestuurswetenschap veel meer aandacht moet geven aan de kansen die dat inzicht rond ‘weak signals’ biedt. Bovenstaande komt naar voren in twee cases die hij behandelt, te weten de besluitvorming rond de westelijke oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg (Blankenburgtunnel versus Oranjetunnel) en het dossier luchtkwaliteit (NOx). Daar laat hij zien dat de besluitvorming vanuit het belang van duurzaamheid niet voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld.

,
hdl.handle.net/1765/32513
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Geerlings, H. (2012, June 7). Nu verplaatsen in de tijd van morgen: uitdagingen voor duurzaamheid, mobiliteit en governance in een dynamische wereld. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32513