In Rotterdam is een Toezichtmodel ontwikkeld voor de aanpak van hotspots. Met dit model wordt een bijzonder slechte veiligheidsituatie door gezamenlijk toezicht en handhaving teruggebracht naar een acceptabel niveau. Ruth Prins, Peter Marks en Arie Sluis beschrijven in dit artikel de functie, toepassing, ervaringen en opbrengsten van het Toezichtmodel binnen het R otterdamse veiligheidsbeleid

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/32794
Journal Secondant
Citation
Prins, R.S, Marks, P.K, & van Sluis, A. (2009). Het Rotterdamse Toezichtmodel: boven op de hotspot. Secondant, 23, 64–68. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32794