Rede, uitgesproken op 28 juni 2012 bij de aanvaarding van het ambt van Persoonlijk Hoogleraar ‘Vergelijkende Bestuurskunde’ bij de opleiding Bestuurskunde van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam