Deze studie is een empirisch onderzoek naar de vraag waarom een deel van de krantenabonnees in Nederland er wel eens over heeft gedacht zijn abonnement op te zeggen en waarom een ander deel dit niet heeft gedacht en ook niet van plan is te gaan doen. Zij blijven trouw aan hun krant. Zelfs als de krant volgens de lezers niet de ideale mix bevat van soorten artikelen en foto’s. Deze studie is ook een onderzoek naar theoretische problemen die zich voordoen bij het beantwoorden van de eerste vraag.

,
H.J.G. Beunders (Henri)
Erasmus University Rotterdam
Het Stimuleringsfonds voor de Pers
hdl.handle.net/1765/32820
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

de Wolff, L.J. (2012, June 19). Newspaper Loyalty: Why subscribers stay or leave. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32820