Een van de meest opzienbarende en robuuste bevindingen in de sociale wetenschappen is de sterke samenhang tussen opleiding en gezondheid en sterfte. Deze relatie vloeit deels voort uit een causaal effect van opleiding op overleving.

Additional Metadata
Keywords levensverwachting, onderwijs, opleiding
Persistent URL hdl.handle.net/1765/32866
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
van Kippersluis, J.L.W, & van Doorslaer, E.K.A. (2011). Langer leren om langer te leven. Economisch-Statistische Berichten, 96(4617), 512–514. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32866