Samenvatting De GeluksWijzer is een combinatie van een zelf-help website en een langlopend wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers beantwoorden hierbij regelmatig vragen over hun geluk. Van 16.125 deelnemers is bekend in welke provincie ze wonen. Daardoor kan nu worden nagegaan of mensen in alle provincies even gelukkig zijn. Wat is de meest en de minst gelukkige provincie in Nederland? In deze rapportage van de GeluksWijzer zijn verschillen in gemiddeld maandelijks en dagelijks geluk tussen de 12 Nederlandse provincies van 30 september 2010 tot en met 7 februari 2011 onderzocht. De belangrijkste bevindingen zijn: - Deelnemers uit Limburg zijn significant minder gelukkig dan deelnemers uit andere provincies in Nederland: Het rapportcijfer voor maandelijks en dagelijks geluk is er ongeveer een half punt lager. - Deelnemers uit Drenthe waren gemiddeld genomen het gelukkigst. - De (kleine) verschillen in gemiddeld geluk tussen provincies kunnen niet worden verklaard uit verschillen in levensomstandigheden op provincieniveau, zoals bijvoorbeeld het gemiddelde werkloosheidloosheidspercentage of de natuuroppervlakte per provincie. - Het minder hoge gelukscijfer in Limburg kan wel deels verklaard worden doordat meer deelnemers uit Limburg een ondermodaal inkomen hebben dan deelnemers uit de overige Nederlandse provincies. De GeluksWijzer is een gezamenlijk project van de Erasmus Universiteit van Rotterdam en verzekeringcombinatie Univé-VGZ-IZA-TRIAS. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het aan de Erasmus Universiteit verbonden onderzoeksinstituut RISBO. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 30 september 2010 tot en met 7 februari 2011.

, ,
hdl.handle.net/1765/32901
World Database of Happiness
Department of Sociology

Oerlemans, W., & Veenhoven, R. (2012, January). Geluksgevoel in Nederlandse provincies:oktober 2010 tot en met februari 2011. World Database of Happiness. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32901