Als gevolg van het Salduz-arrest van het EHRM en een aankomende richtlijn van de Europese Commissie hebben diverse landen in Europa te maken met veranderingen in de gang van zaken rondom het eerste politieverhoor. Het ‘Experiment met advocaat bij eerste politieverhoor’ dat in Nederland is uitgevoerd biedt waardevolle informatie over wat deze veranderingen zouden kunnen betekenen voor de proceshouding van de verdachte en de werkwijze van de politie tijdens het verhoor. Deze bijdrage bespreekt de door de Nederlandse politie gehanteerde pressie en in hoeverre deze samenhangt met de aanwezigheid van de raadsman. Ook wordt ingegaan op hoe de verklaring van de verdachte wordt opgenomen in het proces-verbaal en in hoeverre de raadsman daar invloed op uit kan oefenen. Voorts wordt uiteengezet in hoeverre het zwijgen van de verdachte samenhangt met zowel de aan het verhoor voorafgaande consultatie met de raadsman, als de aanwezigheid van de raadsman tijdens het verhoor.

, , , ,
Maklu
hdl.handle.net/1765/32914
Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid

Verhoeven, W.-J., & Stevens, L. (2011). Raadsman en politieverhoor: interactie tussen verhoorders, verdachte en raadsman. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32914