In 2011 bestaat de inspectie 210 jaar. Vanaf haar oprichting in 1801 publiceert deze instelling van de Rijksoverheid verslagen over de staat van het Nederlandse onderwijs. Ter gelegenheid van het lustrum komen in 2011 alle gepubliceerde Onderwijsverslagen in digitale vorm online beschikbaar op een website met de titel ‘Geheugen van het onderwijs’ (www.onderwijserfgoed.nl). In ditzelfde jaar wordt door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het lustrum ook een congres georganiseerd met als titel 'Involving the uninvolved learners'. Het thema, de kwetsbare leerling, betreft een van de aandachtsgebieden van de inspectie in de komende jaren. Het congres richt het vizier op onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning en uitdaging nodig hebben. Anders gezegd, er wordt uitgegaan van situaties waarin leerlingen - vanwege het feit dat ze onderling van elkaar verschillen - verschillend moeten worden behandeld.

, , ,
Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam
Inspectie van het Onderwijs (OC&W, Den Haag)
hdl.handle.net/1765/32925
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Braster, S. (2012). Passie en pragmatisme. De onderwijsinspectie en de opkomst en ondergang van het klassikaal onderwijs. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32925