Het certificeren van instellingen is een instrument geworden om de kwaliteit van zorg van instellingen te verbeteren. Certificeren behelst het beoordelen van een organisatie op voorgeschreven normen door een onafhankelijke derde en het afgeven van een certificaat wanneer aan de normen wordt voldaan. Instellingen worden in toenemende mate verplicht certificaten te halen. Maar heeft certificeren wel meerwaarde? Het onderzoek waarover wordt gerapporteerd stelt deze vraag centraal. En wel: Wat is de meerwaarde van HKZ-certificering op de geleverde kwaliteit van zorg in GGZ-instellingen? Gekozen is voor HKZ als certificeringinstrument en de geestelijke gezondheidszorg als sector. Deelvragen van het onderzoek zijn: 1. Welke waarde ontlenen zorgprofessionals (hulpverleners), kwaliteitsfunctionarissen, managers en medewerkers van stafafdelingen aan HKZ-certificering? 2. Presteren GGZ-instellingen met (zicht op) een HKZ-certificaat beter op relevante indicatoren dan GGZ-instellingen die niet (of nog niet) HKZ-gecertificeerd zijn? 3. Vanwege welke redenen leidt HKZ-certificering tot betere of slechtere prestaties?

, ,
hdl.handle.net/1765/32944
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Fabbricotti, I., Oud, M., Redekop, K., & Huijsman, R. (2011). De meerwaarde van HKZ-certificering voor GGZ-instellingen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32944