Belanghebbende verleent diensten op het gebied van hockeytraining, coaching en marketing. In 2011 is belanghebbende onder meer hoofdtrainer van het eerste herenteam van D. Hiertoe hebben belanghebbende en D in 2010 een overeenkomst van opdracht gesloten. De inspecteur heeft een VAR-loon afgegeven voor de werkzaamheden die belanghebbende verricht voor D. Volgens hem is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking tussen D en belanghebbende. Belanghebbende stelt dat de inspecteur, net als voor het jaar 2010, een VAR-wuo had moeten afgeven.