Al dertig jaren draai ik mee in de door het CPO georganiseerde, in het bijzonder familierechtelijke postacademische cursussen, maar in al die jaren is er geen mooiere casus geweest om te behandelen dan die betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van notaris Postma. Dat komt niet alleen door het leuke verhaal erachter, maar ook omdat er zoveel verschillende juridische aspecten aan deze zaak zitten: personen- en familierecht, erfrecht, algemeen vermogensrecht, verjaringsrecht, burgerlijk procesrecht en internationaal recht. In het hierna volgende beschrijf ik de casus onder vermelding van de belangrijkste juridische complicaties. Inmiddels is deze casus mijn stokpaardje geworden. Overal waar ik kom voor postacademisch onderwijs, luidt steevast de eerste vraag van cursusdeelnemers aan mijn adres: ‘Hoe staat het met de zaak Postma?’. Lees en oordeel zelf.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, familierecht, vermogensrecht
Persistent URL hdl.handle.net/1765/32981
Note Accepted manuscript. Published in: ‘Meestervertellingen’, lustrumbundel ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, onder redactie van M.L.A. van den Bosch, N.L. van der Heijden, C.J.H. Jansen, K. Laumans-Bakers en A.G.J. Putman, Nijmegen: CPO Radboud Universiteit Nijmegen 2009, p. 46-50
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2009). De (mee)slepende procedure inzake de afwikkeling van de nalatenschap van notaris Postma. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32981