In dit themanummer wordt aandacht besteed aan de belangrijkste nieuwe familierechtelijke wetten die in 2009 in werking zijn getreden. Daarbij wordt in het bijzonder, voor zover dit mogelijk is, ingegaan op die aspecten van de desbetreffende nieuwe wet, die de dagelijkse notariële rechtspraktijk direct raken.

hdl.handle.net/1765/32982
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Erasmus School of Law

Nuytinck, A. (2009). Overzicht van de belangrijkste nieuwe, in 2009 in werking getreden familierechtelijke wetgeving. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2009-6800(140), 427–429. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32982