Sinds 2007 voert Bureau Frontlijn in Rotterdam het Programma Praktijkbegeleiding uit. Dit bureau heeft tot taak om nieuwe methoden en aanpakken van stedelijk beleid in Rotterdam te ontwikkelen en, indien werkzaam, over te dragen aan reguliere diensten van het Rotterdams stadsbestuur. In het Programma Praktijkbegeleiding worden zogenoemde achterstandsgezinnen op pragmatische wijze begeleid in de verbetering van hun thuissituatie. Hierbij speelt het wegnemen van risicofactoren in de opvoed- en opgroeisituatie een grote rol. Met behulp van stagiaires worden gezinnen op zes leefvelden terzijde gestaan, te weten: wonen, werk & inkomen, gezondheid & hulpverlening, scholing, sociale participatie en veiligheid. De bedoeling van deze studie is niet alleen om dit Rotterdamse project te evalueren, maar ook om een – in Nederland – nieuwe evaluatiemethode uit te proberen. Het betreft de Theory of Change (ToC) methode, die ontwikkeld is door Carol Weiss (1995).

Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Ministerie van WVS
978-90-8869-060-0
hdl.handle.net/1765/33029
Opdrachtgever: MOVISIE, project Effectieve sociale interventies
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Tudjman, T, de Jong, W, & Snel, E. (2010). Gezinsbegeleiding achter de voordeur. Een evaluatie volgens de methode Theory of Change. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/33029