In 1983 heeft het tijdschrift TVVS een jubileum-nummer uitgebracht over vernieuwingen in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. De titel van het themanummer luidt: ‘De Tweede golf’. Een van de bijdragen aan het themanummer is van de hand van de heer Timmermans en heeft als titel: ‘De tweede golf: de Europese onderstroom’. Daarin merkt Timmermans in de eerste zin op: ‘De tweede golf is in belangrijke mate opgestuwd door een krachtige instroom uit het stuwmeer van Europese projecten.’ In de laatste twee zinnen van de bijdrage werpt hij een blik op de toekomst, waarbij een betrekkelijk somber beeld wordt schetst. De laatste zinnen luiden: ‘Zonder nieuwe politieke impulsen voor de besluitvorming is de kans op een derde Europese harmonisatiegolf van eenzelfde omvang als de tweede golf klein. Eerder lijkt dood tij in aantocht.

, ,
hdl.handle.net/1765/33032
Erasmus School of Law

Verbrugh, M. A. (2011). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/33032