Op 22 oktober 1959 sprak Piet Sanders zijn rede Naar een Europese N.V.? uit in Rotterdam. Dit bracht de Europese Commissie ertoe om het idee van een Europese vennootschap, in eerste instantie met behulp van Sanders, verder uit te werken. Nadat de Commissie in 1970 haar eerste voorstel had gepubliceerd, duurde het uiteindelijk tot oktober 2001 voordat de Verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap (Societas Europaea; verder: SE-VO) en de bijbehorende Richtlijn tot aanvulling van het statuut met betrekking tot de rol van werknemers een feit waren. De SE-VO trad in werking op 8 oktober 2004.

Additional Metadata
Keywords Europees recht, vennootschapsrecht
Persistent URL hdl.handle.net/1765/33033
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Verbrugh, M.A. (2011). Naar een Europese BV? Het voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 2011(12), 871–878. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/33033