De auteur gaat in op de samenloop van meerderjarigenbewind en schuldsanering. De problemen die hieruit voortvloeien, doen zich al naar huidig recht voor en worden opnieuw actueel ten gevolge van wetsvoorstel 33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

hdl.handle.net/1765/33058
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Private Law

Nuytinck, A. (2012). Meerderjarigenbewind en schuldsanering. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2012(6919), 170–173. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/33058