Rotterdam is in tien jaar tijd een maatgevend voorbeeld geworden van een stad die creatief en gericht werkt aan veiligheid. Peter Marks en Arie van Sluis brachten de Rotterdamse zoektocht naar meer doeltreffende veiligheidsoplossingen in beeld. Op basis van hun onderzoek Tussen richting en rekenschap, belichten zij de ontwikkeling die het Rotterdamse lokale veiligheidsbeleid het afgelopen decennium heeft doorgemaakt en de uitdagingen voor de toekomst.

, ,
hdl.handle.net/1765/33091
Secondant
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Marks, P., & van Sluis, A. (2012). Consolideren en doorzetten: Tien jaar Rotterdams veiligheidsbeleid. Secondant, (3-4), 46–49. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/33091