In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar spon-tane vormen van interetnisch contact en van de voorwaarden waaronder dit contact tot stand komt. De plekken waar we naar dergelijke contacten hebben gekeken zijn portieken waar perso-nen van verschillende etniciteit met elkaar als buren verkeren en gemengde voetbalclubs waar autochtonen en allochtonen met elkaar in een team spelen. De portieken hebben we gezocht in de buurten Bouwlust en Schilderswijk in Den Haag en de voetbal-clubs op de velden in de wijk Escamp.

, , , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/33619
Department of Sociology

Veld, T. (2004). Interetnische contacten op portieken en in voetbalclubs. De ervaringen van allochtone en autochtone bewoners uit de Schilderswijk en Bouwlust.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/33619