Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Bedrijfskunde, vanwege de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit, met als leeropdracht Bedrijfskunde, in het bijzonder de Kwantitatieve Analyse van Logistieke Netwerken