Dit rapport betreft een onderzoek naar de begeleiding van multiprobleemjongeren uit Feijenoord door medewerkers van Kernpunt Feijenoord in de pilotperiode van mei 2002 – oktober 2003. Het onderzoek is verricht in opdracht van SISA die medefinancierder en leider is van het project Kernpunt Feijenoord. Het onderzoek vertrok vanuit de volgende drie vragen: 1. Hoe is het cliëntenbestand van Kernpunt Feijenoord samengesteld? 2. Op welke wijze wordt er methodisch-inhoudelijk gewerkt in het project Kernpunt Feijenoord en wat zijn daarvan de resultaten? 3. Hoe zien de contacten met lokale en bovenlokale instanties eruit en hoe worden deze contacten beoordeeld? De onderzoekers komen tot de volgende samenvattende conclusie over het cliëntenbestand van Kernpunt Feijenoord. De jongeren waarmee de medewerkers van KPF een begeleidingsrelatie hebben opgebouwd in de onderzoeksperiode zijn voornamelijk normale justitiële klanten. Het gaat om 27 van de 67 contacten. Jongeren met wie de medewerkers contact kregen zonder dat een voorgeleiding aan de rechter op handen was – de vrijwillige contacten - gingen meestal niet in op het aanbod van begeleiding. De meeste jongeren wilden geen begeleiding en/of hadden al contact met een andere instelling. Van de veertig vrijwillige contacten werden er dertien in een begeleidingsrelatie omgezet. Deze dertien werden merendeels binnengebracht via het Leger des Heils of de medewerkers van KPF. Vijf van vrijwillieg klanten hadden in het verleden een justitiële titel. Zij wijken in zwaarte van de problematiek en gepleegde overtredingen en in achtergrondkenmerken niet af van de justitiële klanten.

, ,
hdl.handle.net/1765/34245
Department of Sociology

Veld, T. (2004). Wat heet sluitend? Een evaluatieonderzoek naar het functioneren van Kernpunt Feijenoord in de periode mei 2002-oktober 2003. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34245