Deze studie geeft een beeld van de ingroei van Surinamers in de Nederlandse samenleving. Het beeld is gebaseerd op de analyse van gegevens van het CBS en het SCP/ISEO uit de jaren 1998 en 2002. Een beschrijving wordt gegeven van verschillende onderwerpen: de demografische ontwikkeling, de onderwijsdeelname, de arbeidsparticipatie, het functieniveau en de inkomenspositie, verder de contacten van Surinamers met autochtonen en hun culturele integratie. Het beeld krijgt tekening door de vergelijking te maken van de ontwikkeling van de sociaal-economische en sociaal-culturele integratie van de Surinamers met die van de Marokkanen, Turken en Antillianen en van de autochtonen. Op veel terreinen ontwikkelt zich de integratie van de Surinamers positief, hoewel er in sociaal-economisch opzicht een achertstand blijft bestaan ten opzichte van de gemiddelde auchtoon. Wel verliest de jongere generatie zijn voorsprong ten opzichte van de tweede generatie van de Turken en Marokkanen. Een minderheid van jonge laag opgeleide Surinamers verstoren dit positieve beeld; zij blijven achter bij hun leeftijdsgenoten en hun ouders.

, ,
ISEO - Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (Rotterdam)
hdl.handle.net/1765/34323
Department of Sociology

Veld, T., & Liem, P. (2005). De integratie van Surinamers: voortgang en stagnatie. De sociaal-economische en sociaal-culturele integratie van Surinamers in Nederland.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34323