Belanghebbende is een betaaldvoetbalorganisatie die uitkomt in de eredivisie. In 1997 zijn in verband met transfers van twee spelers geldsommen betaald op bankrekeningen van buitenlandse clubs. De inspecteur heeft het standpunt ingenomen dat deze geldsommen als (netto)loon aan de spelers ten goede zijn gekomen. Ter zake is aan belanghebbende een naheffingsaanslag LB opgelegd. Na twee cassaties (HR 11 juli 2008, nr. 43.834, NTFR 2008/1368 en HR 21 januari 2011, nr. 09/02836, NTFR 2011/165) diende Hof Arnhem zich over de zaak te buigen. Dit verwijzingshof is van oordeel dat de transferbetalingen loon vormen en dat belanghebbende niet ervan had mogen uitgaan dat geen sprake was van loon respectievelijk dat belanghebbende op de hoogte was van het loonkarakter van de betaling. Voorts is het hof van oordeel dat van belanghebbende mag worden nageheven. Belanghebbende heeft wel een punt met betrekking tot de hoogte van de naheffingsaanslag. Het gaat namelijk, anders dan waarvan de inspecteur is uitgegaan, niet om een nettoloonafspraak. Het hof willigt daarom het verzoek van belanghebbende om de eindheffingsregeling achterwege te laten in. (Beroep gegrond.)

,
hdl.handle.net/1765/34725
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2012). 2012, 11/00027, (Transfergelden profvoetballers vormen loon maar geen nettoloon). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 29(1740), 1–5. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34725