Belanghebbende is opgericht in 2003 en heeft als statutaire doelstelling het verstrekken van financiële hulp aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. Op 31 oktober 2008 overlijdt de moeder van de oprichtster van belanghebbende die een bedrag van € 500.000 legateert aan belanghebbende. In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende met terugwerkende kracht tot 31 oktober 2008 als een anbi in de zin van art. 6.33, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001 kan worden aangemerkt. Het hof wijst in dit verband op HR 29 november 1972, nr. 19.946, BNB 1973/36 en oordeelt dat dit arrest zijn belang niet heeft verloren. Het hof constateert verder dat de situatie van belanghebbende in de relevante opzichten overeenkomt met genoemd arrest. Zie ook HR 25 november 2011, nr. 10/03773, NTFR 2011/2845. Gelet op de feitelijke omstandigheden is het hof dan ook van oordeel dat belanghebbende met het oog op de toepassing van de vrijstelling van art. 32, lid 1, onderdeel 3, SW 1956 met ingang van 31 oktober 2008 als anbi kan worden aangemerkt. Van misbruik of oneigenlijk gebruik is niet gebleken. (Hoger beroep gegrond.)

, ,
hdl.handle.net/1765/34730
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2012). 2012, 11/00396, (Terugwerkende kracht ANBI geaccepteerd). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 26(1575), 1–1. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34730