De auteur verwerpt het standpunt van Gubbels en Van Vijfeijken dat ‘bloedverwant’ in de zin van art. 2 lid 3, onder i, AWR niet alleen de juridische, maar ook de uitsluitend biologische bloedverwant omvat.

hdl.handle.net/1765/34774
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Private Law

Nuytinck, A. (2012). Reactie op N.C.G. Gubbels & I.J.F.A. van Vijfeijken ‘(Adoptief)kind en de Successiewet’, WPNR 2012-6919, p. 161. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2012(6923), 242–244. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34774