De auteur verwerpt het standpunt van Gubbels en Van Vijfeijken dat ‘bloedverwant’ in de zin van art. 2 lid 3, onder i, AWR niet alleen de juridische, maar ook de uitsluitend biologische bloedverwant omvat.

hdl.handle.net/1765/34774
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Private Law