Inleiding: Sinds 1 januari 2012 is voor het eerst sinds de introductie van het begrip ‘algemeen belang’ in de Nederlandse belastingwet in 1917 het begrip ‘algemeen nut’ gedefinieerd. Bovendien geldt nu één definitie van algemeen nut voor alle belastingwetten, doordat deze definitie is vastgelegd in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Alleen de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) zal zijn eigen, aan de BTW Richtlijn ontleende begrippenkader houden in de vrijstellingsbepalingen van artikel 11 Wet OB. Anders dan in de aanhef van artikel 132 van de BTW Richtlijn komt het begrip ‘algemeen belang’ overigens niet voor in de Wet OB, waardoor dit vermoedelijk niet tot problemen zal leiden. Ook ‘sociaal belang behartigende instelling’ is nu voor alle Rijksbelastingen gelijk gedefinieerd en wel in artikel 5c AWR. Het begrip ‘sociaal belang’ is echter ongedefinieerd gebleven. Daarnaast bevat de AWR sinds 1 januari ook de nieuwe definitie van ‘steunstichting SBBI’, maar die moet in 2012 nog nader worden ingevuld. In deze bijdrage analyseer ik de veranderingen die de nieuwe definitie van ‘algemeen nut’ met zich brengt. Ik plaats de nieuwe regelgeving in het perspectief van de ontwikkelingen op het gebied van het begrip ‘algemeen nut’ in de afgelopen jaren en maak vergelijkingen met ontwikkelingen in het buitenland. Deze analyse maakt duidelijk dat het Nederlandse wetgevingsproces niet optimaal is geweest en de discussies over de invulling van het begrip ‘algemeen nut’ met deze wetswijziging niet zijn beëindigd.

hdl.handle.net/1765/34776
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Erasmus School of Law

Hemels, S. (2012). Gedefinieerde belangen: algemeen nut na de Geefwet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 143(6917), 98–104. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34776