Het vakgebied ergonomie bestudeert de interactie tussen mens en de ontworpen technische en organisatorische omgeving. In de product-ergonomie wordt deze kennis gebruikt om gebruiksvriendelijke producten te ontwikkelen en in de productie-ergonomie om mensvriendelijke (productie)-processen te ontwerpen. Naast sociale doelen kan ergonomie bijdragen aan economische doelen van een organisatie. Met gebruiksvriendelijke producten kan een bedrijf haar klanten voordelen bieden die verder gaan dan die van concurrerende producten. Met mensvriendelijke productieprocessen kan een bedrijf de arbeidsproductiviteit verhogen en daarmee belangrijke kostenbesparingen realiseren. Vanwege het groeiend besef van het belang van mensen (klanten en medewerkers) voor het succes van organisaties, kan ergonomie van strategische waarde zijn voor het management van organisaties. Binnen de leerstoel Ergonomics Management staan de vragen centraal hoe ergonomische kennis en methoden in de besluitvormings- en ontwerpprocessen van organisaties kunnen worden gebruikt en welke bedrijfsvoordelen hiermee kunnen worden behaald.

, , , ,
, , ,
hdl.handle.net/1765/348
ERIM Inaugural Address Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

Dul, J. (2003, May 23). "De Mens is de Maat van Alle Dingen"; Over Mensgericht Ontwerpen van Producten en Processen. ERIM Inaugural Address Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/348