Inleiding: De publicaties over het fiscale verdragsbeleid van het afgelopen jaar richten zich vooral op het recente verleden, de actualiteit en de toekomst. De weinige publicaties die wel aandacht schenken aan de totstandkoming van de eerste Nederlandse belastingverdragen, leggen nadruk op het werk van de Volkenbondcommissies inzake dubbele belasting en de Nederlandse betrokkenheid in de jaren twintig. De ontwikkeling van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid begint echter in een periode ver daarvoor. En in die ontwikkeling speelt de relatie met Duitsland een grote rol. In deze bijdrage analyseer ik de vroege ontwikkeling van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid en de rol van de relatie met de Oosterburen. Door middel van literatuur-en archiefonderzoek zal in kaart gebracht worden welke actoren de Nederlandse autonomie om fiscaal verdragsbeleid te ontwikkelen, hebben beïnvloed. Omdat deze actoren niet alleen een rol spelen in de ontwikkeling van het Nederlandse beleid, kunnen de onderzoeksresultaten vanuit het perspectief van historic recurrence oorzakelijke verbanden blootleggen en helpen patronen te ontwaren in de beleidsontwikkeling in andere landen. ...

hdl.handle.net/1765/34806
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Weekblad voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Evers, M. (2012). Weekblad voor Fiscaal Recht, De relatie met Duitsland en de geboorte van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid. Weekblad voor Fiscaal Recht, 6949, 501–512. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34806