Met steeds slimmere maatregelen probeert de Nederlandse overheid de hardnekkige mobiliteitsproblematiek te attaqueren. De effectiviteit van de maatregelen stelt evenwel regelmatig teleur2. Met name het mobiliteitsdomein wordt geplaagd door het beeld dat de implementatie van maatregelen te lang duurt, en dat deze duurder worden dan begroot en vervolgens niet de oplossing brengen die vooraf werd beloofd. De kloof tussen opbrengst en verwachting kan veroorzaakt worden doordat de maatregelen niet doordacht zijn. Deze verklaring wordt in ieder geval in de media vaak gebruikt – zowel als de overheid de verantwoordelijkheid naar zich toe trekt, als wanneer zij iets van zich af organiseert. Ook de parlementaire commissie onder leiding van Duivesteijn leek deze mening toegedaan: meer controle vooraf vanuit het parlement en een extra toets vanuit een onafhankelijk onderzoeksbureau van het parlement zouden de problemen kunnen voorkomen.

hdl.handle.net/1765/34809
Tijdschrift Vervoerswetenschap
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Pel, B., & Teisman, G. (2012). Mobiliteitsbeleid als Klimaatbeleid of Watermanagement; Zelforganisatie als Aangrijpingspunt voor Effectieve Beleidsmatige Interventies. Tijdschrift Vervoerswetenschap, 48(1), 3–20. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34809