De Hoge Raad doet uitspraak in een bouwleges-zaak, waarin de kostendekkendheid van de legesverordening ter discussie stond. Behalve de fiscaal-technische beoordeling van de kostendekkendheid komt in de uitspraak ook het formeelrechtelijk kader van de bewijslastverdeling aan de orde. In de aantekening wordt ingegaan op de uitspraak, de samenhang met andere arresten inzake de leges en wordt kritisch gereflecteerd op het procesgedrag van de gemeente.

hdl.handle.net/1765/34838
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Vakstudie Nieuws. Documentatie op het gebied van het Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Monsma, A. (2012). Aantekening bij HR 13 april 2012, nr. 11/02789, V-N 2012/20.30. Vakstudie Nieuws. Documentatie op het gebied van het Fiscaal Recht, 20(30), 1–1. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34838