De lezing vormt onderdeel van de Studiedag 'Dubbel zicht op gemeentebelastingen', waarop de Vlaamse en Nederlandse lokale belastingen op vijf onderwerpen met elkaar worden vergeleken. De lezing is de presentatie van het artikel M. Delanote en A.P. Monsma, 'Lokale belastingen en het Europese eigendomsrecht', LRB 2012, 2, p. 179-212. In de lezing wordt ingegaan op de beperkingen die artikel 1, Eerste Protocol bij het EVRM stelt aan de (lokale) fiscale autonomie. Ingegaan wordt op het Europeesrechtelijke beoordelingskader en op relevante Europese en nationale jurisprudentie.

,
hdl.handle.net/1765/34841
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Erasmus School of Law

Monsma, A. (2012, May 25). Lokale belastingen en eigendomsrecht. Fiscal Autonomy and its Boundaries. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34841