De lezing maakt deel uit van de studiedag 'Dubbel zicht op gemeentebelastingen', waarin de Vlaamse en Nederlandse lokale belastingen op vijf onderwerpen met elkaar worden vergeleken. De lezing is een presentatie van het artikel: T. Lauwers, A.W. Schep en A.P. Monsma, 'Belastingen of vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein', dat is gepubliceerd in LRB 2012, 2, p. 119-178. In het artikel is onderzocht of en zo ja hoe en in hoeverre de gemeente een vergoeding mag vragen voor particulier gebruik van de openbare ruimte. Daarbij komen in de lezing met name de precariobelasting en de rechten aan bod, met relevante jurisprudentie.

,
hdl.handle.net/1765/34849
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Erasmus School of Law

Monsma, A. (2012, May 25). Vergoedingen gebruik openbaar domein. Fiscal Autonomy and its Boundaries. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34849