Sinds 2005 zet de Belastingdienst in aanvulling op het traditionele belastingtoezicht in op Horizontaal Toezicht. Aanvankelijk was Horizontaal Toezicht met name gericht op zeer grote ondernemingen. Sinds 2008 worden echter ook afspraken gemaakt met middelgrote ondernemingen en vindt ook het midden-en kleinbedrijf steeds vaker zijn weg naar Horizontaal Toezicht via fi scale dienstverleners. In het kader van haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van Horizontaal Toezicht bij middelgrote ondernemingen, heeft de auteur in het najaar van 2011 in samenwerking met de Belastingdienst een enquête gehouden onder bijna negenhonderd ondernemingen en gevraagd naar hun belevingen, opinies, attituden en gedrag ten aanzien van Horizontaal Toezicht. In november van hetzelfde jaar wordt de Commissie Stevens ingesteld met de opdracht het Horizontaal Toezicht te evalueren en daarover in het voorjaar van 2012 te rapporteren. Mede in dat licht bespreekt de auteur nu reeds enkele eerste uitkomsten van de enquête en tracht daarmee tegemoet te komen aan vragen waar de interesse van de commissie naar uit lijkt te gaan. Hoewel nadere analyses nodig zijn om de ervaringen verder in kaart te brengen, lijkt naar de mening van de respondenten de voorlopige conclusie te zijn dat het met de gelijkwaardigheid en het gevoel daarover wel goed zit, dat de grootste winst van Horizontaal Toezicht aan de zijde van de Belastingdienst valt en dat een vermindering van de kosten er voor de onderneming vooralsnog niet in lijkt te zitten.

hdl.handle.net/1765/34886
Maandblad Belastingbeschouwingen
Erasmus School of Law

Huiskers-Stoop, E. (2012). Horizontaal Toezicht en de eerste uitkomsten van een enquete onder middelgrote ondernemingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 3, 123–131. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34886