Dit rapport is het resultaat van de activiteiten van de ‘Transitie arena Ruimtelijke Orde Zuidvleugel’ gericht op het perspectief ‘mobiliteit’. Eerder verscheen het rapport ‘Systeem Ruimtelijke Orde (vanuit Transitieperspectief)’ dat resultaten van de arena beschreef vanuit het perspectief ‘ruimtelijke ordening’. Onder leiding van onderzoekers van Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) werd een vernieuwingsnetwerk gevormd rondom het vraagstuk ruimtelijke orde in de Zuidvleugel van de Randstad. In verschillende arena sessies is gediscussieerd over de uitdaging van ruimtelijke orde in Nederland en met name de Zuidvleugel van de Randstad, in tweede instantie toegespitst op de relatie ruimte en mobiliteit. Er is een vernieuwingsagenda ontwikkeld en er zijn zogenaamde transitiepaden hiernaar toe verkend. Door DRIFT is daarnaast een analyse gemaakt om vast te kunnen stellen in hoeverre de activiteiten van het kennisprogramma Transumo (Transition to Sustainable Mobility) bijdragen aan deze transitiepaden en op welke punten Transumo nog actie zou kunnen ondernemen om de impact van het programma te vergroten. De door DRIFT uitgevoerde analyse heeft plaatsgevonden in 2008, en vond parallel plaats aan activiteiten die Transumo ondernam om haar programma verder uit te breiden. De vanaf medio 2008 ingezette ontwikkelingen in het Transumo programma zijn daardoor buiten de scope van de analyse van DRIFT gebleven. In dit rapport worden waardevolle suggesties gedaan voor vervolgactiviteiten binnen of buiten Transumo om de gesignaleerde ‘witte vlekken’ in te vullen. Omdat het kennisprogramma van Transumo al in de afrondende sfeer was ten tijde van het verschijnen van het rapport, konden nauwelijks meer nieuwe initiatieven gestart konden worden. Desalniettemin kon een aantal van de gesignaleerde ‘witte vlekken en stuursuggesties’ al wel meegenomen worden in een aantal kleinschalige, verkennende programma uitbreidingen die hebben plaatsgevonden in de loop van 2008 en 2009.

hdl.handle.net/1765/34901
Erasmus Research Institute of Management

van Eijndhoven, J., Avelino, F., Terwindt, C., Zijlstra, T., Rotmans, J., & Loorbach, D. (2009). De Nieuwe Ruimtelijke Orde: Verbonden mensen en verstrengelde activiteiten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34901