Niet-nakoming periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden. Bij echtscheiding gesloten overeenkomst over verrekening vermogen niet vernietigbaar op grond van artikel 6:229 BW (voortbouwende overeenkomst). Artikelen 1:132 e.v. BW ook van toepassing op bij echtscheiding overeengekomen verrekening. Artikel 3:199 BW (uitsluiting dwalingsregeling art. 6:228-230 BW) niet beperkt tot dwaling over waarde.

, ,
hdl.handle.net/1765/34976
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Erasmus School of Law

Nuytinck, A. (2012). De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant. Noot bij: Hoge Raad, 30 maart 2012. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 9, 630–634. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/34976