De introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 had als doel om een efficiëntere zorgverlening en betere kwaliteit van de zorg te realiseren. Regio’s vertonen tijdspersistente verschillen in het aantal behandelingen in ziekenhuizen bij eenzelfde zorgvraag tussen 2006 en 2009. Deze verschillen hangen sterk samen met het aantal artsen en de beloningsstructuur van de specialist. De prikkel tot meer behandelen speelt sterker bij vrij gevestigde specialisten dan bij specialisten in loondienst.