Belanghebbende verricht sinds 2003 op onregelmatige basis interim-managementwerkzaamheden in de gezondheidszorg. Voor 2007 en de daaropvolgende jaren heeft de inspecteur belanghebbende een VAR-wuo gegeven. Bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV 2007 is de inspecteur ervan uitgegaan dat belanghebbende met de interim-werkzaamheden geen winst uit onderneming (met de daarbij behorende ondernemersfaciliteiten) geniet. Het hof deelt dat standpunt van de inspecteur, omdat belanghebbende met zijn interimwerkzaamheden geen ondernemingsrisico heeft gelopen. Niettemin krijgt belanghebbende de ondernemersfaciliteiten. Belanghebbende mocht volgens het hof namelijk vertrouwen ontlenen aan de afgegeven VARwuo. (Hoger beroep gegrond.)

hdl.handle.net/1765/37201
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2012). VAR-wuo wekt vertrouwen dat inkomsten interim-werkzaamheden winst uit onderneming zijn. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2109(36), 1–1. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37201