Belanghebbende heeft vanaf medio 2004 tot 2007 als interim-manager werkzaamheden verricht bij een aantal bedrijven. Voor deze werkzaamheden werd belanghebbende ingeschakeld door B, die de opdrachten aanvaardde van de derden en de werkzaamheden uitbesteedde aan belanghebbende. Gedurende de gehele werkzame periode als interim-manager heeft belanghebbende uitsluitend aan B gefactureerd. In geschil is of de inkomsten uit de interim-managementactiviteiten van belanghebbende in 2006 aangemerkt moeten worden als winst uit onderneming. Het hof oordeelt dat belanghebbende niet voldoet aan het vereiste van economische zelfstandigheid. In wezen heeft belanghebbende slechts een opdrachtgever die klanten voor belanghebbende verwerft en behoudt en zo belanghebbende in staat stelt opbrengsten te genereren. Dat belanghebbende de wijze waarop de te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd zelfstandig afstemt met de opdrachtgevers van B, doet daaraan niet af. De inkomsten vormen geen winst uit onderneming. (Hoger beroep ongegrond.)

,
hdl.handle.net/1765/37204
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2012). Interim-inkomsten uit opdrachten via 'tussenpersoon' vormden geen winst uit onderneming. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2101(36), 1–2. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37204