Zowel in mobiliteitsonderzoek als in de beleidspraktijk valt er recentelijk een onmiskenbaar streven naar 'robuustheid' waar te nemen. Dit streven is vaak een reactie op een als zeer dynamisch ervaren omgeving. Het is daarbij echter opvallend dat er zeer uiteenlopende invullingen aan dit concept worden gegeven. Dit roept de vraag op of het concept ‘robuustheid’ wel van toegevoegde waarde is voor het bestuur in het mobiliteitsdomein. Maar vooral roept het de vraag op hoe het dat kan zijn. In deze bijdrage wordt geredeneerd vanuit de complexiteit van een samengesteld mobiliteitssysteem: De gehanteerde premisse is dat pogingen om mobiliteit te sturen of te beïnvloeden plaatsvinden in dynamische en slechts deels controleerbare omgevingen. Het streven naar robuustheid is zo beschouwd dus begrijpelijk, maar ook inherent moeizaam. De centrale vraag die moet worden beantwoord is: “Hoe kan het concept ‘robuustheid’ helpen richting te geven aan het handelen in een samengesteld, gelaagd en padafhankelijk mobiliteitssysteem?” De vraag wordt beantwoord vanuit een theoretische reflectie op de verschillende verschijningsvormen en interpretaties van ‘robuustheid’. Vanuit onze empirie (in zowel weg, water als rail) komt dan naar voren dat robuustheid soms meer en soms minder dynamisch wordt ingevuld, dat soms fysieke, soms juist sociale dimensies worden benadrukt, en dat het onder uiteenlopende randvoorwaarden wordt vormgegeven. Daarbij valt ook op dat robuustheid in deelsystemen niet altijd tot algehele robuustheid leidt, en vaak deeloplossingen biedt. Sterker nog, in de meer omvattende analyses van het mobiliteitssysteem is de systemische robuustheid eerder deel van het probleem dan de oplossing. Op ‘robuustheid’ gericht mobiliteitsbeleid betreft gewoonlijk het managen van deelsystemen. Deze doorgaans lokale en tijdelijke robuustheid zal bijsturing, onderhoud en aanpassing vergen. Maar daarbij zal ook beseft moeten worden dat deze robuustheid gelijktijdig weer deel uitmaakt van een gelaagd, vervlochten en in sommige opzichten ook wel hardnekkig mobiliteitssysteem.

, ,
hdl.handle.net/1765/37210
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (22 en 23 november 2012)
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Pel, B., Schipper, D., & Geerlings, H. (2012). Robuustheid in een samengesteld mobiliteitssysteem; over tijdelijke optima en gelaagde bestuurskundige uitdagingen. Presented at the Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (22 en 23 november 2012). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37210