In de jeugdzorg zijn enkele zorgaanbieders overgegaan tot het aansturen van hulpverleners op ‘cliëntcontacttijd’: hulpverleners moeten zo veel mogelijk werktijd besteden aan direct contact met de cliënt. Uit dertien interviews met hulpverleners en teamleiders blijkt dat sturen op cliëntcontacttijd positieve en negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor de verhouding tussen hulpverleners en teamleiders.

Additional Metadata
Keywords Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Persistent URL hdl.handle.net/1765/37277
Journal Jeugdkennis: verdieping voor professionals
Citation
Mascini, P, & de Gooyert, V. (2012). Nadruk op contacttijd kan kwaliteit hulpverlening verbeteren: Hulpverlener wil mét cliënt praten, niet óver cliënt. Jeugdkennis: verdieping voor professionals, 2(september), 1–5. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37277