In de komende jaren heeft ‘het gezond maken’ van de overheidsfinanciën prioriteit. Dit betekent dat in grote delen van de zorg – met een begroting van meer dan 60 miljard euro een van de grootste kostenposten – flink moet worden bezuinigd. Om dit te bereiken hebben politici en beleidsmakers veel nieuw beleid geïntroduceerd.