Door het wettelijk recht op zorg kan vooraf geen volledige zekerheid worden geboden dat zorguitgaven onder alle omstandigheden binnen de grenzen van het Budgettair Kader Zorg blijven. Wel zijn aanvullende maatregelen mogelijk om marktpartijen maximaal te prikkelen binnenskaders te blijven. Hierdoor worden de uitgaven voor medisch-specialistische zorg aanzienlijk beter beheersbaar dan nu het geval is.

,
hdl.handle.net/1765/37329
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Baarsma, B., Kam, F., van Linschoten, R., Verloren Van Themaat, W., & Varkevisser, M. (2012). Opereren binnen zorguitgavenkaders. Economisch-Statistische Berichten, 97(4638), 408–411. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37329